Как да съхраняваме паркета преди монтирането му?

РАЗТОВАРЕТЕ ГО В СУХО ВРЕМЕ – Ако е възможно разтоварването да се извършва при хубаво време, но никога при дъжд. Оставете паркета опакован в стаята, в която ще го монтирате, в продължение на 2-3 седмици, за да се климатизира. Поставете го върху равна и гладка повърхност, за да избегнете евентуална деформация.