Колко пъти може да се цикли пода?

Преди всичко: днес подът не се цикли, а се шлифова. Специалните машини отнемат стария лак и малко от дървесното покритие (не повече от 0,4 мм). Естественият паркет издържа по различните скали за оценка от 25 до 30 шлифовки. При това залепеният за основата паркет подлежи на обработка повече, отколкото този, който е поставен без залепяне, чрез плаващия метод. При плаващия под слоят се отнема неравномерно.