Как подът създава илюзия за по-голям обем

Еднородното подово покритие в стаята визуално я увеличава. Всяко прекъсване на подовото покритие или промяна в цвета я намалява. Също така увеличаване на пространството се получава, ако подовата настилка се разположи по диагонал. Диагоналът – това е най-дългата линия в помещението и ако тя се подчертае, то ще се окаже по-просторно. По този начин се нареждат и плочки, и паркет, и дюшеме – ако елементите, разбира се, не са прекалено къси.