Качество на паркета

С просто око не е възможно да се определи до колко хубаво е изсушен паркетът, но може да се определи неговото качество, като се изчислят параметрите му. Дължината на паркетините винаги трябва да бъде кратна на нейната ширина (350мм х 70мм, 300мм х 50мм, 300мм х 60мм, 250мм х 50мм и т.н.) Например, при размер 300/50, ако сложите една до друга шест такива паркетини, трябва да се получи квадрат. Напречно на тези шест паркетини сложете една, ако всичко се подрежда добре (няма фуги и ъглите са прави) и напречната паркетина не излиза от рамката на квадрата – всичко е наред. Разбира се, не е страшно, ако геометрията се разминава и дължината не е равна на шест широчини, но фабриките, които отделят време и внимание на тези дребни детайли със сигурност подхождат с нужната сериозност и към по-важните технологични изисквания при производството на паркета. Продължете теста като прокарате ръка върху паркета – ако той задира или е неравен, значи не е обработен както трябва. Погледнете към страничните граници, те трябва да са равни и гладки. Между паркетинките не трябва да има пролуки. Една пролука или треска не е нищо особено, но ако те са повече, то може да направим следния извод – паркетът е изсушен бързо и неправилно, не е спазена технологичната последователност при сушене.