Мозайки

Художествени мозайки

Художественият паркет, направен от определен брой групирани частици с многобройни мотиви и от разнообразни дървесни видове наричаме мозайка. Тя притежава една изключително сложна композиция. Художествения паркет се състои от различни геометрични фигури, поставени като подова настилка те образуват красива мозайка от дърво.

За извършване на промяна в десена е необходимо достатъчен брой модули, като с помощта на няколко различни типа модели се постигат редица стилови композиции. От разнообразните мозайки могат да се създадат богати фигури.

Решенията, които биха могли да осигурят усещане за елегантност, придържайки се отново към естественото могат да бъдат приложени към Вашия офис, всекидневна или хол който се явява визитката на всеки дом заедно с геометрични и мозаечни композиции.