Полезни съвети

Преди да поставите паркета, уверете се, че основата ви е равна, стабилна, суха и чиста, особено, ако ще го лепите.

За по-добра устойчивост и стабилност препоръчваме поставянето на паркета чрез лепене.

Хубаво е паркета да преседи поне 2 седмици в помещението, в което ще бъде поставен.

За да избегнете появата на влага, която би довела до измятане на паркета, предварително проветрете и затоплете стаята в която ще полагате паркета.

При закупуването на паркета, изисквайте уверение, че паркета е с относителна влажност 8% +/- 2%, тъй, като ако влажността му е прекомерно висока това неизбежно ще доведе до появата на фуги и скърцане.

Ако помещението Ви е с твърде голяма натовареност, препоръчваме паркет от по-твърда дървесина.

В най- честите случаи паркета механично се наранява от токчетата на обувките ни и от краката на мебелите. Идея! Можете да си закупите специално пригодените за случая предпазители за мебели.

Съобразявайте големината на паркета с тази на стаята – в по-малките стаи по-добре сложете по-малки ламели – изглежда наистина по-добре!

Ако поставяте паркета върху дървена основа, разликата във влажността на подложката и паркета не бива да надвишава 4%.

За поставянето на паркета се доверявайте само на високо квалифицирани специалисти или по – просто казано на паркетаджии, които си разбират от работата.

И не на последно място – бързо и лесно може да си поддържате паркета със специалните за целта препарати.