Фигурален паркет

Историята на художественият паркет започва във Франция в края на 17-ти век. Тогава мраморните подове във двореца Версай са подменени с дървени. Тези квадрати с преплетени правоъгълници дават началото на изцяло нов подход при изработването на подовете в аристократичните сгради. Не случайно много фирми произвеждат и до днес реплики на този прочут паркет, като повечето го наричат стил "Версай". Характерната за онези времена разточителност постепенно е довела до разработването на все по-сложни художествени подове преливащи от цветове и прекрасни орнаменти.

В днешно време технологиите за обработка на дървото дават възможност за изработка на изключително сложни композиции от прецизно съчетани елементи от различни дървесини.

Дизайнът на фигуралният паркет обикновено представлява различни геометрични фигури, съчетани в красива обща визия. Така подът става по-забележим в ролята си на солидна основа за целият интериорен дизайн. Орнаментите могат да бъдат изчистени или по-флорални и сложни. Някои дизайни са изградени дори от хералдически елементи. Различните фигури могат да се подчертаят чрез използването на различни видове дървесина - дъб за натурална основа, клен за много светлите участъци, мербо за червено, орех за благородно кафяво.