Промо пакети

П Р О М О   П А К Е Т И

Базов

Стандартен

Премиум

Премиум +

2 ръце - Български лак

2 ръце - Dyo Турция

3 ръце - Forbo Германия

3 ръце - Forbo Германия лукс

9 лв./м2

10 лв./м2

14 лв./м2

16 лв./м2