Промо пакети

П Р О М О   П А К Е Т И

Базов

Стандартен

Премиум

Премиум +

2 ръце - Български лак

2 ръце - Dyo Турция

3 ръце - Hemel Home - Швейцария

3 ръце - Hemel Traffic - Швейцария

9 лв./м2

11 лв./м2

17 лв./м2

20 лв./м2